Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Hà

Bán đất không qua đấu giá (khu Bắc Sông Hiếu) 0913.485.313

Cần bán đất khu dân cư triệu phú Đồng Soi ven sông ⛹️‍♀️Hiếu- thành phố Đông Hà- Quảng Trị.

Bán đất biển: khu du lịch Cửa Việt- Gio Linh- Quảng Trị.

Bán đất khu đô thị Nam Đông Hà- Quảng Trị

Bán đất khu dân cư Cồ Cỏ- Phường 2- Đông Hà- Quảng Trị.